Camera assessor

Na het importeren van een 3D BIM-model (bijvoorbeeld uit Autodesk Revit kun je in deze tool digitaal camera’s simuleren in het 3D BIM-model. Vervolgens kunnen cameravalidatie doelstellingen getoetst worden per camera; is alles zichtbaar met de aanwezige veiligheidscamera’s? Dit is met name van toepassing op grote infrastructurele projecten, zoals tunnels en sluizen, waar de opdrachtgever bepaalde eisen stelt in de aanbesteding. Zo moet er aangetoond worden in een tunnelsituatie dat ieder stukje asfalt zichtbaar is met CCTV-camera’s (opdracht voor Zuidasdok) en moet er in een sluissituatie rekening gehouden worden met camerazicht bij het afsluiten van een sluis (opdracht voor de Afsluitdijk).

De volgende features zijn beschikbaar in de camera assessor:

Intern is een prototype ontwikkeld. Dit prototype heb ik extern gebruikt bij een klant, waarop Soltegro besloot het product verder te ontwikkelen. Het prototype bevatte geen GUI en had basisfuncties. Ik nam alle vereisten van de producteigenaar over en stopte deze in de UX/UI-documentatie en maakte een interactief Adobe XD-bestand. Vanaf dat moment heb ik de ontwikkeling van het product op mij genomen. Vervolgens heb ik het product weer gebruikt in een andere externe klantopdracht. Hier kon ik weer feedback verzamelen en verwerken in de applicatie. Vanaf dat moment waren er niet direct klantopdrachten en heb ik, wanneer ik ruimte over in mijn agenda had, samen met de ontwikkelaar zaken opgepakt als support Epic Unreal 4 ontwikkelaar. Vanaf dit moment werd het SCRUM-bord vervangen door een KANBAN-bord.

Soltegro-oplossingspagina
Soltegro LinkedIn