Divergent Diamond Interchange

Voor het traject RijnlandRoute ontwikkelde Soltegro een virtuele verificatietool, waarmee een specifieke wegsituatie wordt getest die in Nederland nog niet voorkomt: Diverging Diamond Interchange (DDI). De DDI is een slimme wegoplossing die de verkeershinder rond snelwegen aanzienlijk vermindert. De opdrachtgever gebruikt de verificatietool om menselijk rijgedrag te onderzoeken tijdens verschillende verkeersscenario's op verschillende tijdstippen van de dag. Daarnaast wordt de verificatietool gebruikt om met instanties te kijken naar verkeersveiligheid en wetgeving. De visuals zijn gebruikt om het publiek te informeren over de nieuwe situatie.

Voor dit project heb ik een volledige BIM-conversie gedaan naar Unreal4. Alle wegen, wegmarkeringen, landschap en borden zijn uitgewerkt en in de simulatie geplaatst. Ik heb ook de zichtbare bebouwing rond de route gemodelleerd. De bomen en auto's zijn gekocht. Voertuigsimulatie is aangestuurd door Simulation of Urban Mobility (SUMO) en aangesloten door een collega. Cinematics, rendering en post-productie door mij.

Hieronder de trailer. Alle visuals zijn door mij gemaakt, behalve de bomen en auto's. Deze zijn aangekocht.